Aktualności       
Bank Spółdzielczy w Głownie
25

Witamy na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Głownie.
BS Głowno to Bank o ponad 100-letniej tradycji, oparty wyłącznie o polski kapitał, oferujący nowoczesne produkty i usługi bankowe. Do korzystania z naszych usług zapraszamy klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze i instytucje, rolników, oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zapewniamy przyjazną i profesjonalną obsługę.

 <  1  [2]  3  >    >> BS w Głownie po raz kolejny zagrał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

13 stycznia 2019 roku Bank Spółdzielczy w Głownie liczył pieniądze zebrane podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Głownie.

Bank od ponad 20 lat wspiera głowieński sztab w działaniach na rzecz organizacji imprezy finałowej WOŚP i włącza się w akcję liczenia pieniędzy.SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH W GŁOWNIE

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE z siedzibą w Głownie, 95-015 Głowno ul. Młynarska 5/13 zaprasza do składania ofert na nabycie NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH W GŁOWNIE W OBRĘBIE 9, DOJAZD ULICAMI: SOWIŃSKIEGO I DWORSKĄ Komunikat dla Przedsiębiorców

Bank Spółdzielczy w Głownie uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek bieżący w PLN.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank Spółdzielczy w Głownie nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.

Jednocześnie informujemy, że informacje dotyczące salda na rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz na wyciągach udostępnianych zgodnie z dotychczasowymi zasadami współpracy.RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Głownie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1