Osoby fizyczne        Karty płatnicze       
KARTY PŁATNICZE

W ramach rachunku oszczędnościowo  rozliczeniowego Bank oferuje dostęp do międzynarodowych kart płatniczych VISA ELECTRON Z MIKROPROCESOREM


                     


Dla  młodszych  klientów w wieku  od  13  do  18  roku  życia,  korzystających  z  Unikonta  Młodzieżowego   Bank  może  wydać  kartę  VISA ELECTRON Z MIKROPROCESOREM

Karty  płatnicze uprawniają Posiadacza karty do dokonywania w kraju i za granicą:

  • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych
    i usługowych oznaczonych logo "VISA",
  • bezprowizyjnej wypłaty gotówki w bankomatach Banku Gospodarki Żywnościowej  S.A., SGB-Banku S.A., BPS S.A. i pozostałych Banków Spółdzielczych,
  • doładowania konta telefonu komórkowego w terminalach POS oraz bankomatach na terenie kraju,
  • wypłaty gotówki w terminalach POS i bankomatach oznaczonych logo "VISA".

 

 

UWAGA!!!

            W razie utraty karty należy ją niezwłocznie zastrzec! Więcej.

 


 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1