Aktualności        ZBP       
Krajowy System Zastrzegania Kart -ZBP-
System Zastrzegania Kart to rozwiązanie, które pozwala Klientowi zastrzec kartę bez konieczności pamiętania numeru infolinii Banku. System ZBP oparty jest na technologii rozpoznawania mowy, a jego funkcją jest automatyczne przekierowanie Klientów na podstawie wypowiedzianej nazwy Banku wydawcy karty do właściwej infolinii Banku, celem dokonania zastrzeżenia karty. Numer telefonu, pod którym funkcjonuje System Zastrzegania Kart to (+48) 828 828 828.
 
Dodatkowe informacje dotyczące ww. systemu dostępne są na stronie internetowej www.zastrzegam.pl.
 

287

Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1