Osoby fizyczne        Karty kredytowe       
KARTY KREDYTOWE

Bank oferuje dostęp do międzynarodowych kart kredytowych VISA
 

Karta jest kredytową kartą płatniczą, uprawniającą Użytkownika karty do dokonywania
w kraju i za granicą:

  • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych oznaczonych logo „Visa”,
  • wypłaty gotówki przy użyciu terminali EFTPOS i bankomatów oznaczonych logo „Visa”,
  • operacji dokonanych bez fizycznego przedstawienia Karty (operacje na odległość), które wymagają podania prawidłowego numeru Karty i daty ważności oraz ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. wartości CVV2):

- operacji zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem Internetu, lub
- operacji zapłaty za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary

 

Karta umożliwia także:

  • zmianę numeru PIN,
  • sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach jednostek Banku świadczących taką usługę.
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1