Samorządy terytorialne        Karty płatnicze       
KARTY PŁATNICZE

 

KARTY PŁATNICZE

W ramach rachunku bieżącego Bank Spółdzielczy
w Głownie oferuje dostęp do międzynarodowej karty płatniczej VISA ELECTRON BUSINESS
Z MIKROPROCESOREM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta płatnicza VISA ELECTRON BUSINESS uprawnia Posiadacza karty do dokonywania
w kraju iza granicą:

  • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych oznaczonych logo "VISA",
  • bezprowizyjnej wypłaty gotówki w bankomatach Banku Gospodarki Żywnościowej  S.A., SGB- Banku S.A., BPS S.A. i pozostałych Banków Spółdzielczych,
  • doładowania konta telefonu komórkowego w terminalach POS oraz bankomatach na terenie kraju,
  • wypłaty gotówki w terminalach POS i bankomatach oznaczonych logo "VISA".

 

 

UWAGA!!!

            W razie utraty karty należy ją niezwłocznie zastrzec! Więcej.

 


 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1