Osoby fizyczne       
Oferta dla osób fizycznych

Bank Spółdzielczy w Głownie oferuje swoim klientom rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, do którego można otrzymać kartę płatniczą Maestro, Visa. W ramach prowadzenia rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego mogą Państwo skorzystać z dostępu do rachunku drogą elektroniczną za pomocą banku internetowego, a także poprzez Informację SMS. W naszym Banku oprócz rozliczeń krajowych prowadzone są rozliczenia z zagranicą, można także dokonywać płatności za pośrednictwem Western Union.

Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich Klientów Bank przygotował bogatą ofertę depozytową.

Potrzeby związane z bieżącymi wydatkami ale również zakup dóbr trwałego użytku mogą Państwo sfinansować z wykorzystaniem jednego z wielu produktów kredytowych.

  • Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe
  • Rachunek A'Vista
  • Rachunek oszczędnościowy "oszczędzam na emeryturę"
  • Depozyty terminowe
  • Kredyty
  • Karty płatnicze
  • Internetowy system I-Bank
  • Informacja SMS
  • Rozliczenia zagraniczne
  • Western Union
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1