Przedsiębiorcy        Rozliczenia zagraniczne       
ROZLICZENIA ZAGRANICZNE

Bank Spółdzielczy w Głownie realizuje za pośrednictwem Spółdzielczej Grupy Bankowej-Banku S.A.:

  • polecenia wypłaty z zagranicy w PLN, EUR, GBP, USD,
  • polecenia wypłaty za granicę,
  • inkasa.

32POLECENIA WYPŁATY Z ZAGRANICY


Bank Spółdzielczy w Głownie realizuje za pośrednictwem SGB-Banku S.A. polecenia wypłaty
z zagranicy na rzecz beneficjentów posiadających rachunki bankowe w Banku Spółdzielczym.

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z usług jest złożenie przez Beneficjenta upoważnienia do:

  • skupu walut wymienialnych,
  • przekazania walut wymienialnych na rachunek walutowy.

 


32ZLECENIA POLECEŃ WYPŁATY ZA GRANICĘ


Bank Spółdzielczy w Głownie za pośrednictwem SGB-Banku S.A. dokonuje zleceń wypłacenia określonej kwoty pieniężnej skierowanych do banków zagranicznych lub krajowych na rzecz wskazanych beneficjentów.

  • Polecenie wypłaty za granicę przyjmowane jest do realizacji na druku "Polecenie wypłaty za granicę".

 


32INKASO DOKUMENTOWE


Inkaso dokumentowe jest uwarunkowaną formą rozliczeń, w której bank działający na zlecenie sprzedającego (eksportera) zobowiązuje się do wydania kupującemu (importerowi) określonych dokumentów w zamian za zapłatę przez kupującego określonej kwoty lub zagwarantowanie zapłaty w odroczonym terminie na warunkach określonych szczegółowo instrukcją inkasową.
 
 
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1