Przedsiębiorcy        Karty płatnicze       
KARTY PŁATNICZE

KARTY PŁATNICZE w ramach rachunku bieżącego Bank Spółdzielczy w Głownie oferuje dostęp do międzynarodowej karty płatniczej VISA  BUSINESS, MASTERCARD

Karta płatnicza VISA BUSINESS, MASTERCARD uprawnia Posiadacza karty do dokonywania
w kraju iza granicą:

  • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych oznaczonych logo "VISA", "MASTERCARD",
  • bezprowizyjnej wypłaty gotówki w bankomatach SGB- Banku S.A., BPS S.A. i pozostałych Banków Spółdzielczych,
  • doładowania konta telefonu komórkowego w terminalach POS oraz bankomatach na terenie kraju,
  • wypłaty gotówki w terminalach POS i bankomatach oznaczonych logo "VISA", "MASTERCARD".

 

UWAGA!!!

            W razie utraty karty należy ją niezwłocznie zastrzec! Więcej.

 


 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1