Przedsiębiorcy        Gwarancje bankowe       
GWARANCJE BANKOWE

Gwarancja bankowa jest produktem skierowanym do podmiotów będących osobami prawnymi, fizycznymi lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
            prawnej, utworzonych  zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Jej celem jest zabezpieczenie wykonania zobowiązań Zleceniodawcy wobec innych uczestników obrotu gospodarczego (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a posiadających zdolność prawną).

Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1