Przedsiębiorcy        Depozyty terminowe       
DEPOZYTY TERMINOWE

Bank Spółdzielczy prowadzi następujące rachunki lokat terminowych:

  • rachunki lokat terminowych w złotych
  • rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych

 


32RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W ZŁOTYCH


  • Otwarcie rachunku lokaty terminowej następuje na podstawie umowy zawartej na czas określony bądź nieokreślony, złożeniu deklaracji wniesienia lokaty terminowej oraz wniesieniu wpłaty.
  • Wpłata środków pieniężnych na rachunek lokat terminowych może nastąpić
    w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
  • Minimalna kwota lokaty wynosi 10 000 zł.

 


32RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH


Jeśli dysponujesz kwotą od 1000 USD, 1000 EUR lub 1000 GBP Bank Spółdzielczy w Głownie proponuje zdeponowanie Twoich środków na lokacie w walutach wymienialnych o następujących okresach oszczędzania: 1, 3, 6, 12 miesięcy. Oferujemy korzystne oprocentowanie. Odsetki naliczamy i stawiamy do dyspozycji po upływie okresu zadeklarowania.

Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1