Przedsiębiorcy        Rozliczeniowe rachunki bankowe       
ROZLICZENIOWE RACHUNKI BANKOWE
Prowadzone w Banku Spółdzielczym w Głownie rachunki bankowe pozwalają na szybkie i wygodne zarządzanie środkami finansowymi.

32RACHUNEK BIEŻĄCY W ZŁOTYCH


Rachunek bieżący przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością. Środki zgromadzone na rachunku bieżącym dostępne są na każde żądanie.

 


32RACHUNEK POMOCNICZY


Rachunek pomocniczy w złotych przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych
i przeprowadzania rozliczeń związanych z wyodrębnionymi celami. Rachunek ten prowadzony jest na zasadach analogicznych do zasad prowadzenia rachunku bieżącego.

 


32RACHUNEK BIEŻĄCY W WALUCIE WYMIENIALNEJ


Bank Spółdzielczy w Głownie oferuje otwarcie i prowadzenie rachunków rozliczeniowych 
w walutach obcych: EUR, USD, GBP.

Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1