Osoby fizyczne        Western Union       
WESTERN UNION
NAJSZYBSZE MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZY PIENIĘŻNE

35

Western Union oferuje łatwy i dogodny dla każdego sposób przesyłania pieniędzy w ramach międzynarodowej sieci placówek.

 

Główne cechy usługi:
 • Krótki czas realizacji:
  Transakcja jest wykonywana i dostępna do wypłaty przez odbiorcę w ciągu kilku minut.

   
 • Niezawodność i bezpieczeństwo:
  Każdy przekaz pieniężny jest odpowiednio zabezpieczony i jest identyfikowany za pomocą unikalnego numeru kontrolnego przekazu (MTCN). Western Union gwarantuje, że Twoje pieniądze zostaną wypłacone wyłącznie właściwej osobie.
 • Łatwy sposób korzystania:
  Realizacja przekazu odbywa się na podstawie okazania ważnego dokumentu tożsamości.
 • Przejrzysta oferta:
  Wszystkie agencje w danym kraju mają jednakową cenę usługi, a opłatę za przekaz zawsze uiszcza nadawca.
 • W celu dokonania wypłaty należy:
  • Podać imię i nazwisko nadawcy, spodziewaną kwotę, kraj nadania oraz numer MTCN przekazu,
  • Przekazać pracownikowi Banku dokument tożsamości ze zdjęciem,
  • Po zweryfikowaniu danych  zostanie dokonana wypłata zgodnie ze złożonym zleceniem,
  • Przekazy wypłacane są  w PLN , USD i EUR.
 • W celu dokonania wpłaty należy:
  • Wypełnić formularz "WPŁATA",
  • Przekazać pracownikowi wypełniony formularz wraz z dokumentem tożsamości i wpłacić w kasie kwotę przekazu wraz z prowizją,
  • po otrzymaniu potwierdzenia należy skontaktować się z odbiorcą w celu podania numeru kontrolnego przekazu MTCN (Money Transfer Control Number), kwotę przekazu i walutę do wypłaty.
  • Wpłat można dokonywać w PLN i USD.
 • Maksymalna kwota przekazu nie może przekroczyć 10 000 PLN lub 3 000 USD.
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1