Osoby fizyczne        Rozliczenia zagraniczne       
ROZLICZENIA ZAGRANICZNE
Bank Spółdzielczy w Głownie realizuje za pośrednictwem Spoldzielczej Grupy Bankowej-Banku S.A.:
  • polecenia wypłaty z zagranicy w PLN, EUR, GBP, USD,
  • polecenia wypłaty za granicę,
  • inkasa.

32POLECENIA WYPŁATY Z ZAGRANICY

 
Bank Spółdzielczy w Głownie realizuje za pośrednictwem SGB-Banku S.A. polecenia wypłaty z zagranicy na rzecz beneficjentów posiadających rachunki bankowe w Banku Spółdzielczym.
Warunkiem niezbędnym do skorzystania z usług jest złożenie przez Beneficjenta upoważnienia do:
  • skupu walut wymienialnych,
  • przekazania walut wymienialnych na rachunek walutowy.
 

32ZLECENIA POLECEŃ WYPŁATY ZA GRANICĘ

 
Bank Spółdzielczy w Głownie za pośrednictwem SGB-Banku S.A. dokonuje zleceń wypłacenia określonej kwoty pieniężnej skierowanych do banków zagranicznych lub krajowych na rzecz wskazanych beneficjentów.
  • Polecenie wypłaty za granicę przyjmowane jest do realizacji na druku
    "Polecenie wypłaty za granicę".
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1