Osoby fizyczne        Informacja SMS       
INFORMACJA SMS

Usługa "Informacja SMS" polega na przekazywaniu informacji o stanie salda i limitu rachunku na numer telefonu komórkowego wskazanego przez Klienta we wniosku. Klient otrzyma komunikat SMS zawierający saldo i limit rachunku na dzień bieżący zgodnie z wybraną przez siebie opcją usługi:

  • powiadomienie SMS po każdej zmianie salda rachunku,
  • powiadomienie SMS po zmianie salda rachunku raz dziennie,
  • powiadomienie SMS codziennie bez względu na zmianę salda rachunku,
  • powiadomienie SMS na żądanie.


 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1