Osoby fizyczne        Karty płatnicze       
KARTY PŁATNICZE

W ramach rachunku oszczędnościowo  rozliczeniowego Bank oferuje dostęp do międzynarodowych kart płatniczych VISA oraz Mastercard

 

Karty  płatnicze uprawniają Posiadacza karty do dokonywania w kraju i za granicą:

  • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych
    i usługowych oznaczonych logo "VISA", "MASTERCARD",
  • bezprowizyjnej wypłaty gotówki w bankomatach SGB-Banku S.A., BPS S.A. i pozostałych Banków Spółdzielczych,
  • wypłaty gotówki w terminalach POS i bankomatach oznaczonych logo "VISA", "MASTERCARD".

 

UWAGA!!!

            W razie utraty karty należy ją niezwłocznie zastrzec! Więcej.

 


 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1