Osoby fizyczne        Rachunek A'VISTA       
RACHUNEK A'VISTA

  Cechy produktu:

  • przeznaczony jest dla Klientów indywidualnych w PLN, USD, EUR, GBP
  • dzięki rachunkowi możemy w sposób łatwy i efektywny zarządzać swoimi oszczędnościami.

A'VISTA zapewnia nieograniczony dostęp do zgromadzonych środków:

  • wpłaty i wypłaty z rachunku są całkowicie bezpłatne i dostępne na każde żądanie Klienta.
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1