Nasz bank        Udziały członkowskie       
Udziały członkowskie

  "Polski Kapitał - Polski Bank"


 • Bank Spółdzielczy w Głownie prowadzi działalność w oparciu  wyłącznie o polski kapitał.
 • Członkiem Banku Spółdzielczego może być:
  • osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania lub zatrudnienia na terenie działania Banku,
 • Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest:
  • złożenie deklaracji członkowskiej, wpłacenie wpisowego w kwocie 100 zł oraz zadeklarowanie i wpłacenie przynajmniej jednego udziału.
 • Statutowa wysokość jednego udziału wynosi 1000 zł.
 • Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów. 
 • Członek Banku ma prawo między innymi do:
  • uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli, Zebraniu Grupy Członkowskiej,
  • wybierania i bycia wybieranym do Organów Banku Spółdzielczego,
  • udziału w nadwyżce bilansowej.
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1