Nasz bank        Władze       
Władze

  Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Głownie


 1. Maria Nowakowska - Przewodniczący
 2. Leszek Fijołek - Zastępca Przewodniczącego
 3. Krzysztof Jankowski - Sekretarz
 4. Grażyna Wiatr - Członek
 5. Anna Kosowska-Kowara - Członek
 6. Andrzej Rosik - Członek
 7. Elżbieta Szczepaniak - Członek

 

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Głownie


 1. Jadwiga Kaszubowska - p.o. Prezesa Zarządu
 2. Jolanta Grzyb - Wiceprezes Zarządu
 3. Urszula Czaplarska - Wiceprezes Zarządu
   
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1