Nasz bank        O Banku       
O Banku
Bank Spółdzielczy w Głownie systematycznie unowocześnia swoją ofertę usług, aby spełnić
oczekiwania swoich klientów oferuje szeroką gamę produktów kredytowych, depozytowych, dewizowych, realizowanie przekazów Western Union oraz szereg usług elektronicznych: przejrzysty i funkcjonalny system bankowości internetowej, system rozliczeń elektronicznych Eliksir, Home Banking, Informacja SMS.
Prowadzimy kantor Wymiany Walut, skup i sprzedaż: EUR, USD, GBP.
Działamy na rzecz społeczności lokalnej. Wspieramy kulturę, sport i oświatę. Finansujemy wspólne inwestycje na rzecz Miasta i Gminy Głowno. Uczestniczymy czynnie w życiu społecznym Miasta i Gminy.
 

  Misja Banku


Misją Banku jest świadczenie profesjonalnej oraz kompleksowej obsługi bankowej
i finansowej, zapewniającej zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz przedsiębiorców, z uwzględnieniem wspierania inicjatyw służących rozwojowi środowiska lokalnego.
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1