Samorządy terytorialne       
Oferta dla samorządów terytorialnych
Podstawową ofertą dla samorządów jest prowadzenie rachunku bieżącego podstawowego lub pomocniczego. Z rachunkiem oferowana jest międzynarodowa karta płatnicza Visa Electron Business, a także elektroniczny dostęp do rachunku poprzez usługę I-Bank, a także dostęp do usługi Informacja SMS. W ramach oferty depozytowej, Bank udostępnia założenie lokat terminowych. Wydatki związane z działalnością bieżącą samorządu, Bank może sfinansować z wykorzystaniem jednego z wielu produktów kredytowych.
 
  • Rozliczeniowe rachunki bankowe
  • Depozyty terminowe
  • Kredyty
  • Gwarancje bankowe
  • Karty płatnicze
  • Informacja SMS
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1