Rolnicy       
Oferta dla rolników

Podstawową usługą świadczoną prze Bank na rzecz rolników jest prowadzenie rachunku bieżącego. Rachunek umożliwia szybkie i sprawne przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych oraz swobodne dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku.

W ramach rachunku bieżącego Bank oferuje dostęp do międzynarodowej karty płatniczej - Visa Electron Business. Karta ta pełni funkcję karty bankomatowej oraz umożliwia dokonywanie płatności za towary i usługi w placówkach handlowych i usługowych wyposażonych w terminale POS. Transakcje przeprowadzane są szybko, sprawnie i bezpiecznie.

W naszym Banku istnieje również dostęp do rachunku drogą elektroniczną poprzez Bank internetowy.

Do standardowych produktów kredytowych dla rolników zaliczają się: kredyty w rachunku bieżącym, obrotowe, kredyt inwestycyjny. Bank oferuje także kredyty preferencyjne w ramach linii Nip, nMR, nKZ, nNT.

  • Rachunki bieżące
  • Depozyty terminowe
  • Kredyty
  • Karty płatnicze
  • Internetowy system I-Bank
  • Informacja SMS
  • Rozliczenia zagraniczne
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1